Cerere de adeziune

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (ARRISE)
  • Detalii personale / Personal details

  • Date de contact / Contact information

  • Ocupație / Occupation

  • Confirmare

    Prin prezenta adeziune, recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ARRISE, sunt de acord cu acestea şi dacă voi fi primit ca membru activ al ARRISE voi respecta şi voi îndeplini prevederile Statutului şi Regulamentului de Funcţionare şi Organizare ale Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (ARRISE).

    Mă angajez să promovez obiectivele Asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să contribui la creşterea prestigiului Asociaţiei, să respect normele de etică profesională şi conduita morală.

    Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor Asociaţiei, precum şi intereselor profesionale ale membrilor săi.