Conferința națională Politică și Politici

Politica

Conferința națională "Politică și politici. Istorie, implementare și strategii pentru viitor" este organizată de către Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca in parteneriat cu UN Youth Association of Romania - Cluj Branch. Evenimentul se va desfășura în intervalul 20-22 octombrie 2017 și este destinat studenților și masteranzilor înscriși în cadrul programelor de licență și masterat din domeniile istorie, relații internaționale, studii europene și științe politice.

Termenul limita de înscriere este 10 octombrie 2017, ora 10:00 AM prin completarea formularului următor goo.gl/gKHedE .

Informații suplimentare legate de conferință: http://hiphi.ubbcluj.ro/evenimente?n=politica_2017

Obiectivele conferinței
Acest tip de eveniment academic își propune să devină un laborator de cercetare care să ofere tinerilor cercetători oportunitatea de a-și perfecționa abordările metodologice și instrumentele de cercetare în domeniile sus-menționate. Astfel, conferința își propune să ofere un cadru aprofundat de analiză a lucrărilor participanților, pe modelul promovat la nivel internațional de European Consortium of Political Research (ECPR), model numit Joint Sessions of Workshops. Conform acestui model, scopul prezentării unei lucrări la conferință este în primul rând de a genera discuții elaborate asupra lucrărilor participanților. Acest scop se justifică și din perspectiva nevoilor participanților: aceștia sunt studenți la licență și masterat ce au nevoie de dezbateri constante pentru a-și putea aprofunda sau clarifica propriile cercetări.

Sesiunile de lucru vor avea un moderator (chair) și un evaluator (discussant) ce va realiza o evaluare a lucrării prezentate și va formula recomandări de ordin teoretic și metodologic în vederea îmbunătățirii acesteia.

Sunt invitați să trimită un abstract studenții și masteranzii care își pregătesc proiectele de cercetare în cadrul competiției Burse de performanță, studenții la nivel licență/masterat care își pregătesc lucrările de licență si disertație, cei care își pregătesc proiectele de cercetare în vederea derulării unor mobilități Erasmus/CEEPUS sau cei care doresc să-și disemineze rezultatele cercetării în cadrul unei conferințe academice.

Numar de studenti: 30

Costurile de masa pentru 30 de participanti sunt acoperite de catre organizatori .Pentru 10 studenti din alte centre universitare, vor fi acoperite si cheltuielile de cazare si transport(partial).

Conferința beneficiază de sprijinul financiar al Ministerului Educației Naționale.

Eveniment Facebook: https://goo.gl/cBvoat