Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (ARRISE) a fost înființată în 2010. Asociația este alcătuită din specialişti – teoreticieni şi practicieni – și se definește ca o organizație profesională în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene. ARRISE a fost constituită în vederea stabilirii unui parteneriat funcţional şi eficient cu autorităţile publice şi cu persoanele juridice de drept privat, cu preocupări în domeniu.Scopul general al Asociaţiei constă în cunoaşterea, aprofundarea şi promovarea valorilor intrinseci domeniului de studiu academic şi de cercetare al relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, atât din România, cât şi din Europa sau din întreaga lume.

În prezent, ARRISE este alcătuită cu precădere din cadre didactice sau tineri cercetători în domeniul RISE din marile centre universitare ale României – Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Suceava, Târgu-Mureș, Timișoara etc.. Pentru buna funcţionare şi desfăşurare a activităţii Asociaţiei, au fost create cinci departamente, pe principiul specializării atribuţiilor si al mobilităţii membrilor. Astfel, Departamentul Publicaţii asigură organizarea evenimentelor interne şi internaţionale sub egida ARRISE, gestionarea revistei editate de către ARRISE şi promovarea imaginii asociaţiei. Departamentul Relaţii Publice şi Relaţii Interne promovează şi gestionează relaţiile dintre ARRISE şi partenerii acesteia din România (ONG-uri, instituţii publice centrale şi locale, societăţi comerciale). Departamentul Relaţii Internaţionale se constituie ca o interfaţă a raporturilor dintre Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi partenerii acesteia din Uniunea Europeană şi din spaţiul internaţional. Departamentul Cercetare are ca principal obiectiv realizarea de studii, analize sau rapoarte cu privire la domeniului de studiu academic şi de cercetare al relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene. Departamentul Evaluarea Continuă a Calităţii Învăţământului Superior are în vedere realizarea de recenzii şi evaluarea apariţiilor de carte, reviste şi asociaţii.

În noiembrie 2012, ca urmare a unei vizite de evaluare efectuate în primăvară la București de președintele ECSA (European Community Studies Association), Prof.univ.dr.Enrique Banús, ARRISE a devenit membră cu drepturi depline în rețeaua ECSA, alături de peste 50 de alte asociații naționale și regionale din mediul universitar care sunt interesate de consolidarea dimensiunii de predare și de cercetare cu privire la integrarea europeană.

This post is also available in: Engleză