Pagini web – instituții și organisme ale Uniunii Europene

Pagina oficială a Uniunii Europene

Pagina oficială a Comisiei Europene 

DIRECȚII GENERALE

Afaceri Economice și Financiare (ECFIN)

Afaceri Maritime și Pescuit (MARE)

Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) 

Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO)

Buget (BUDG)

 

Centrul Comun de Cercetare (JRC) 

Centrul Comun de Cercetare (JRC) 

Cercetare și Inovare (RTD) 

 

Comerţ (TRADE) 

 

Comunicare (COMM)

Concurenţă (COMP)

Cooperare Internațională și Dezvoltare (DEVCO) 

Educație și Cultură (EAC) 

 

   Energie (ENER)

Eurostat (ESTAT)

 

Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD) 

Informatică (DIGIT)

 

Interpretare (SCIC)

Justiție și Consumatori (JUST)

Mediu (ENV) 

 

Migrație și Afaceri Interne (HOME)

Mobilitate şi Transporturi (MOVE) 

 

Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL)

Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (GROW) 

Politica Regională și Urbană (REGIO)

Politici Climatice (CLIMA) 

 

Resurse Umane și Securitate (HR) 

Reţele de Comunicare, Sănătate și Siguranță Alimentară (SANTE)

Secretariatul-General (SG)

Conţinut şi Tehnologie (CNECT) 

 

Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI) 

 

Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (FISMA) 

Traduceri (DGT)   

 

 

Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (NEAR)

 

Pagina oficială a Parlamentului European

Pagina web oficială a Consiliului UE

Pagina web oficială a Consiliului European

Pagina web oficială a Curții de Justiție a UE

Pagina web oficială a Băncii Centrale Europene

Pagina web oficială a Comitetul Economic și Social

Pagina web oficială a Comitetul Regiunilor