Proiectul Jean Monnet Suport pentru Asociaţii „Evaluarea și recunoașterea învățării non-formale și informale în UE”

Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE - ECSA România), în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna septembrie 2015, proiectul Evaluarea și recunoașterea învățării non-formale și informale în UE (Assessment and recognition of non-formal and informal learning in the EU ˗ A-LEARN).” Acesta are o perioadă de implementare de 36 de luni, o valoare totală de 54.100 euro şi este co-finanţat de Comisia Europeană, prin Programul ERASMUS+, Activitățile Jean Monnet,  Sprijin Jean Monnet pentru Instituții și Asociații, 2015 - EAC/A04/2014.

Print

Proiectul are ca obiectiv creștereanivelului deconștientizare și utilizare a posibilităților promovate de EU privind evaluarea și validarea învățării non-formale și informale pentru tinerii absolvenți de programe de studii universitare din domeniul științelor sociale, în scopul unei mai bune integrări a acestora pe piața europeană a muncii. Proiectul cuprinde un pachet integrat de activități precum: ateliere de lucru cu tinerii absolvenți din domeniul științelor sociale, punerea la dispoziția acestora a unei baze de date cu organizații care desfășoară activități de validare a competențelor și a unui forum de schimb de idei și îndrumare pe site-ul asociației, organizarea unei conferințe internaționale multidisciplinare privind practicile de validare a învățării non-formale și informale din statele UE și publicarea unora dintre lucrările prezentate, diseminarea a două broșuri privind oportunitățile promovate prin politicile UE în acest sens, dar și oferirea de informații de actualitate prin intermediul unui periodical policy overview.

Contact:
Prof.univ.dr. Iordan Gh. BĂRBULESCU - Manager Proiect

Președinte ARRISE - ECSA România

iordanbarbulescu[at]yahoo[.]com

Ana Maria STĂVARU

anamaria[.]stavaru[at]gmail[.]com

*Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.

This post is also available in: Engleză