Revista Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ROJIRES)

2012

Vol.1, nr. 1: Current Problems in the Development of the European and/or EU Studies Curriculum

Vol.1, nr. 2: Roads of Migration. Roads to Migration

2013 - 2014

Vol. 2, nr. 1: New Narratives for Europe

2015

Vol.3, nr. 1: The Implications Of EU Policies For The Social, Economic And Political Integration Of Immigrants

Vol.3, nr. 2: 

2016

Vol.4, nr. 1: The Implications of EU Policies for the Integration of Immigrants and Mobile Citizens

Revista Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ROJIRES) este o inițiativă a Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE).

Piața românească a cunoscut în ultimul timp un număr semnificativ de publicații dedicate dezbaterilor și informațiilor privind relațiile internaționale sau problemele europene. Mai mult decât atât, în ultimii ani, mai multe reviste academice sau ziare renumite au fost traduse în limba română sau și-au creat ediții românești. De asemenea, calitatea comentariilor și rapoartelor mass-media pe teme europene sau internaționale a crescut considerabil. În acest context special, editorii ROJIRES și-au asumat sarcina serioasă de a publica această revistă academică, motiv pentru care trebuie explicate în mod clar obiectivele revistei.

ROJIRES are drept scop stabilirea unor noi standarde în ceea ce privește cercetarea românească în domeniul relațiilor internaționale sau al studiilor europene. Atât aria relațiilor internaționale, cât și cea a studiilor europene au fost marcate de o lipsă profundă de expertiză; ne referim aici la expertiza de calitate pe care o poate oferi mediul academic internațional și românesc cu scopul de a dezvolta un loc de întâlnire pentru dezbateri relevante referitoare la cele mai semnificative probleme internaționale sau europene.

Atât expertiza comitetului științific, a celui editorial și a autorilor, cât și dezbaterile pe care sperăm că le vom provoca, sunt de maximă importanță nu numai pentru o întreprindere academică autentică, cum ar fi revista, dar și pentru alte domenii conexe de activitate, dintre care mediul social larg definit, mass-media și sfera politică sunt doar cele mai proeminente. ROJIRES își propune să identifice problemele cheie, să analizeze politici publice și chiar să prezinte recomandări de politici, reunind astfel mediul academic și decidenții politici.

În plus, dorim să dezvoltăm o oportunitate de publicare pentru tinerii cercetători și oameni de știință, precum și un forum de dezbatere academică. Editorii ROJIRES sunt preocupați de aspectul calității, motiv pentru care se vor asigura că toate articolele sau recenziile publicate vor fi supuse unui dublu proces de evaluare colegială anonimă.

Revista are drept scop promovarea cercetării aprofundate, a studiului și înțelegerii domeniilor Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene, prin reunirea celor mai de seamă cercetători români și a unor nume importante din mediul academic global, precum și prin eforturi de promovare a cercetării, mai ales a celei interdisciplinare. Revista este deschisă contribuțiilor venite din partea unor paradigme și medii teoretice diverse, și nu arată o preferință față de o anumită abordare teoretică, metodologică sau epistemică.

Editorii, precum și organizația care a sprijinit și finanțat această inițiativă, doresc să le mulțumească recenzenților, colaboratorilor și partenerilor și speră că ROJIRES își va atinge obiectivele, dovedindu-se a fi pentru cititorii ei o lectură plăcută și instructivă!

 

This post is also available in: Engleză