ROJIRES – Vol.3, Nr.1/2015

ISSN-L 2284 – 9882

ISSN 2285 – 3529

Cuprins

Articole

National, Regional And Local Identity In Transylvania Melania-Gabriela CIOT
The Identity Of The Second Generation Of Romanian Migrants In Spain Ionela DABIJA
Migration-Theories, Models And Implications On The Labour Market Florentina MICU 
Evaluating Policies For The Integration Of Eu Mobile Citizens Ioana BORCAN
The Phenomena Of Migration And Its Influence On The Eu Development Cooperation Policy Gheorghe Florin MISCEAC
Exodul Post-Decembrist. Consecinţe Din Perspectiva Capitalului Uman Marga NIŢU
European Human Resource Policy Evolution And Impact Romania Case Study Elena-Marinela PORUMB, Andreea BUCURA 
Social depictions of Romanians in the UK mass-media, 2013-2014 Miroslav TAŞCU-STAVRE
Global Mobility Oana TĂTĂRCAN 

* Această publicaţie conţine lucrări prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale “The Implications Of EU Policies For The Social, Economic And Political Integration Of Immigrants” şi face parte dintre activităţile prevazute în proiectul Jean Monnet Suport pentru AsociațiiContributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian Association of International Relations and European Studies / CDEUS” (Proiect: 553595-EPP-1-2014-1-RO-EPPJMO-SUPPA), proieccofinanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, acțiunea Jean Monnet.EU flag-Erasmus+_vect_POS

** Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.

This post is also available in: Engleză