Sesiunea națională de comunicări științifice pentru studenți elevi ROMÂNIA – DE LA MAREA UNIRE (1918) LA PREȘEDINȚIA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (2019)

În 1918 România făcea un pas important în desăvârșirea identității naționale, a unității și independenței sale, simțindu-se parte a Europei, mai mult ca oricând. Unificarea tuturor provinciilor românești nu a însemnat numai împlinirea visului românilor, ci și demararea unor schimbări importante în strategia națională de dezvoltare politică, economică și socială. La un secol de la marele eveniment, România își continuă parcursul european, depășind provocările și valorificând, totodată, oportunitățile. Prin preluarea președinției Consiliului UE, România se implică activ și responsabil  în  procesul de integrare și consolidare a rolului Uniuni Europene în plan regional și internațional.

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice este organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și în parteneriat cu Institutul de Studii Euroregionale Oradea-Debrecen – Centru de Excelență Jean Monnet, Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene și Asociația Studenților de la Relații Internaționale și Studii Europene

Evenimentul va avea loc în perioada 24 - 26 mai 2018.

Sesiunea se adresează studenților de la programele de licență, masterat sau doctorat, din domeniile Relații Internaționale și Studii Europene, Științe Politice, Sociologie, Drept, Științe Administrative, Științele Comunicării, Istorie, Științe Economice, Geografie, Filologie etc. Programul sesiunii include trei arii tematice: 

  • România și Europa (1918 – 2018)
  • România și Uniunea Europeană. 10 ani de la aderare
  • România și președinția Consiliului UE

Comunicările studenților vor fi evaluate de către un juriu, în baza unor criterii care să evidențieze caracterul științific, respectarea normelor academice și originalitatea cercetărilor desfășurate de studenți. Cele mai bune cercetări vor fi recompensate cu 3 premii I (câte unul pe fiecare ciclu de studii), 3 premii II (câte unul pe fiecare ciclu de studii), 3 premii III (câte unul pe fiecare ciclu de studii), 3 mențiuni (câte una pe fiecare ciclu de studii). De asemenea, organizatorii vor publica rezultatele cercetărilor într-un volum, care va fi indexat în baze de date internaționale.

Universitatea din Oradea asigură studenților participanți din alte centre universitare transport și cazare, masa fiind asigurată pentru toți studenții înscriși la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice     .

Calendarul de desfășurare:

19 martie – 15 mai – primirea propunerilor de participare (fiecare student va trimite către comitetul de organizare un titlu și un abstract)

16 mai – 17 mai – selecția participanților făcută de comitetul științific

18 mai  – comunicarea rezultatelor

24 mai 2017 – sosirea participanților

25 mai 2017 – desfășurarea activităților

26 mai 2017 – festivitatea de premiere

26 mai 2017 – plecarea participanților

Propunerile de participare vor fi trimise până la data de 15 mai 2018, prin e-mail, la adresa fchirodea@uoradea.ro.

Coordonatori,

Prof.univ.dr. Ioan Horga – președinte ISER

Lector univ.dr. Florentina Chirodea – Director Departament RISE