Ioan Horga

Profesor Universitar Dr. Ioan Horga este vicepreşedinte al Asociaţiei  Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi Decan al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării în cadrul Universităţii din Oradea.

În calitatea sa de profesor în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Universităţii din Oradea a acumulat o bogată experienţă în predare, cercetare şi publicistică. Susţine cursuri la programele de licenţă și/sau masterat pentru specializările Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, precum și Studii de Securitate. Este totodată coordonator a trei programe Jean Monnet (Catedră Jean Monnet în 2002, Centru de Excelenţă Europeană în 2005 şi un Grup de Cercetare Multilaterală) şi coordonator al altor proiecte şi programe naţionale.

Aria sa de expertiză cuprinde dezvoltarea teritorială regională, evoluţia frontierelor şi a cooperării transfrontaliere, evaluarea politicilor de coeziune şi cooperare teritorială, securitatea regională, evoluţia curiculară de studii europene, pe de o parte, materializată in 4 monografii, 9 volume colective coordonate, peste 60 de articole, studii publicate în volume colective, reviste indexate în ISI şi BDI din ţară şi străinătate.

Printre cele mai importante realizări şi recunoaşteri academice pot fi amintite calitatea de membru al Școlii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii Babeş Bolyai, precum şi calitatea de profesor asociat al Școlii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. A fost profesor invitat la numeroase universităţi din străinătate, printre care putem enumera: Alicante şi Salamanca (Spania), Bratislava si Banska Bistrika (Slovacia), Brescia, Bologna, Siena, Ca’Foscari Venetia (Italia), Coimbra (Portugalia), Universitatea „Jagelona” din Cracovia, Lublin, Rszeszow, Wroclaw (Polonia), Universitatea de Economie din Praga (Cehia), Montpelier, Nancy, Reims, Sciences Po Paris (Franta), Hannover (Germania), Maribor (Slovenia).

Începând cu anul 2008 este Membru al Comisiei  Ştiinţe sociale, politice şi ale comunicarii din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, iar din 2012 este Membru al Comisiei de Ştiinţe sociale, politice şi ale comunicarii a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor si Certificatelor Universitare.

This post is also available in: Engleză