Workshop-ul Relevanța învăţării nonformale şi informale pe piața muncii: instrumentele de evaluare și validare ale UE

  • 30-31 mai 2017
  • Sediul SNSPA, Bdul. Expoziţiei, nr. 30A, etajul 8, sala 804, sector 1, București.

Workshop-ul este al doilea eveniment din seria celor derulate de către Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (ARRISE/ ECSA România) în cadrul proiectului Jean Monnet Evaluarea și recunoașterea învățării non-formale și informale în UE (Assessment and recognition of non-formal and informal learning in the EU ˗ A-LEARN), cofinanţat de Comisia Europeană, prin Programul ERASMUS+, Activitățile Jean Monnet, Sprijin Jean Monnet pentru Instituții și Asociații, 2015 - EAC/A04/2014.

În contextul implementării Strategiei Europa 2020, până în 2018 toate statele membre ale UE trebuie să elaboreze și să implementeze sisteme naționale de recunoaştere a competențelor dobândite prin învăţare nonformală și informală. Miza acestei inițiative de convergență este de a crește șansele de ocupare a forței de muncă și mobilitate, precum și de a contribui la creșterea motivației față de învățarea pe tot parcursul vieții, în special pentru cei care sunt dezavantajaţi din punct de vedere economic și social sau care au un nivel redus al calificării. Cu toate acestea, în contextul înmulțirii oportunităților de învățare, absolvenții de învățământ superior din România nu cunosc informații relevante și reale cu privire la modul de validare a competențelor pe care le-au dobândit în contexte nonformale sau informale. Această situație produce efecte negative în privinţa mobilităţii forței de muncă la nivel european, regional și național, dat fiind faptul că tinerii absolvenți nu reuşesc să valorifice în mod explicit și direct atunci când sunt căutarea unui loc de muncă toate competențele care le au.

Proiectul are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare și utilizare a posibilităților promovate de EU privind evaluarea și validarea învățării nonformale și informale pentru tinerii absolvenți de programe de studii universitare din domeniul științelor sociale, în scopul unei mai bune integrări a acestora pe piața europeană a muncii. Proiectul cuprinde un pachet integrat de activități precum: două evenimente de tip workshop adresate absolvenților din domeniul științelor sociale, punerea la dispoziția acestora a unei baze de date cu organizații/ centre care desfășoară activități de validare a competențelor și a unui forum de schimb de idei și îndrumare pe site-ul asociației, organizarea unei conferințe internaționale multidisciplinare privind practicile de validare a învățării nonformale și informale din statele UE și publicarea unora dintre lucrările prezentate, diseminarea a două broșuri privind oportunitățile promovate prin politicile UE în acest sens, dar și oferirea de informații de actualitate prin intermediul unui periodical policy overview.

În cadrul evenimentului se vor aplica instrumente pentru validarea învățării nonformale și informale promovate de Comisia Europeană. Relevanța competențelor identificate va fi discutată cu participanții în contextul unei piețe europene competitive a forței de muncă. Participanții vor avea ocazia de a reflecta asupra parcursului lor profesional individual și de a concepe planuri de dezvoltare profesională prin valorificarea diferitelor tipuri de competențe pe care le au. Astfel, workshop-ul contribuie la creșterea capacității absolvenților de a se integra pe piața muncii pe baza propriilor nevoi și abilități și prin utilizarea eficientă a surselor de informare.